dilluns, 30 de novembre de 2015

Tournée La Machine à explorer le temps!

Du 2 au 6 décembre je sillonnerais la France pour présenter le dernier livre-jeu du duo, La machine à explorer le temps:
- à la Librairie Campus à Dax, mercredi 2 décembre (ateliers).
- à la librairie Cosmopolite à Angoulême le 3 décembre (ateliers le matin et en dédicace à partir de 15h30).
- à la librairie La Belle Aventure à Poitiers le 4 décembre (à partir de 17h).
- à la Librairie L'Ouvre-Boîte à Paris le 5 décembre (à partir de 11h).
- au Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis le 5 (de 16 à 18h) et 6 décembre (de 13 à 15h), sur le stand de Sarbacane.

Venez nombreux, les amis!

dimecres, 11 de novembre de 2015

Taller d'Iniciació als Pop-up's!


El proper dissabte 12 de desembre, a la seu de l'APIC (Assossiació professional d'il·lustradors de Catalunya), impartiré un nou taller d'iniciació de construcció de llibres pop-up's.
Per veure imatge d'altres tallers, podeu clicar aquí o aquí.
Per reservar plaça: xavier@xaviersalomo.com

El próximo sábado 12 de diciembre, en la sede de APIC (Assossiació professional de il·lustradors de Catalunya), impartiré un nuevo taller de iniciación de construcció de libros pop-up.
Para ver imágenes de otros talleres, podéis pinchar aquí o aquí
Para reservar plaza: xavier@xaviersalomo.com

Tota la informació del curs:
Toda la información del curso:

dijous, 22 d’octubre de 2015

La màchine à explorer le temps!

Voici notre tout nouvel livre-jeu du tandem Martí-Salomó, après le succés de "L'île aux 160 erreurs" et "Au pays des 260 sosies":( Les aventures de Pam et Paul) La machine à explorer le temps, publié chez Sarbacane (Paris).

Aquí tenim darrer llibre-joc fet pel tàndem Martí-Salomó, després de l'èxit de "L'lla de les 160 diferències" i "Al país dels 260 clons": "La màquina del temps" (Les aventures de l'Estel i el Pol), publicats originalment a França per Sarbacane i a Catalunya per Cruïlla.

Aquí tenemos el último libro-juego del tándem Martí-Salomó, después del éxito de "La isla de las 160 diferéncias" y "En el país de los 260 clones": "La máquina del tiempo" (Las aventuras de Pam et Paul), publicado priginalmente en francés por Sarbacane (París) y en catalán por Cruïlla.
 Le temps s’est déréglé ! Pam et Paul montent dans la machine à explorer le temps pour traquer les intrus anachroniques cachés dans chaque époque. Le jeu consiste à les y aider en comparant image de gauche et image de droite, sur le principe, comme pour L’île aux 160 erreurs, du jeu des 7 erreurs.

 El temps s'ha tornat boig! L'Estel i el Pol pugen a la màquina del temps per cercar els intrusos anacrònics amagats a cada època. El joc consisteix a ajudar-los, comparant la imatge de l'esquerra amb la de la dreta seguint el principi, com en "L'illa de les 160 diferències", del joc de les 7 diferències.

 
¡ El tiempo se ha vuelto loco! Pam y Paul suben en la máquina del tiempo para encontrar los intrusos anacrónicos escondidos en cada época. El juego consiste en ayudar a encontrarlos, comparando la imagen de la izquierda con la de la derecha siguiendo el principio, como en "La isla de las 160 diferéncias", del juego de las 7 diferéncias. Dans le niveau 9, un futur fictif, il faudrait chercher 50 erreurs!!!
En el nivell 9, en un futur fictici, caldrà trovar 50 diferències!
¡En el nivel 9, en un futuro ficticio, tendremos que encontrar hasta 50 diferéncias!I no us oblideu que aquest dissabte 24 d'Octubre, a les 19:00h, presentem el llibre a La Llar del Llibre de Sabadell:

dilluns, 23 de febrer de 2015

Conferència

Dimarts 24 de febrer a les 18:00h, faré una conferència sobre la il·lustració i l'àlbum  a l'Escola Massana de Barcelona:
Demain mardi 24 février, à 18:00h, je ferais une conférence sur l'illustration et l'album à l'Escola Massana de Barcelona:
Mañana 24 de ferbrero, a las 18:00h, haré una conferéncia sobre el álbum ilustrado en la Escola Massana de Barcelona:


dilluns, 2 de febrer de 2015

Presentació


Us esperem aquest dissabte 7 de febrer a les 12:00h, al Pati de Llibres, C/Xerric, 22, de Sant Cugat (Barcelona), per a la presentació del llibre OFF.

divendres, 2 de gener de 2015

dimecres, 12 de novembre de 2014

OFF


Publié par Le Seuil (France), OFF est peut-être mon projet le plus personnel jusqu'à ce moment-là.
Et peut-être, mon projet le plus risqué: un album qui parle du danger du nucléaire, un livre sans mots et, en plus, avec une palette des couleurs sombre.
Publicat per Le Seuil (França),OFF és, potser, el meu projecte més personal fins aquest moment. I potser també el meu projecte més arriscat: un àlbum que parla dels perills de les nuclears, un llibre sense text i a més, utilitzant una paleta de colors realment fosca.
Publicado por Le Seuil (Francia)OFF es, quizá, mi proyecto más personal hasta este momento: un álbum que habla de los peligros de las nucleares, sin texto, y utiilizando una paleta de colores muy oscura.Le 26 d'abril de 1986 j'avais 10 ans, et je me souviens de ma mére en train d'écouter la rádio, qui annonçait la tragédie de Tchernobyl. Elle nous a dit, à ma soeur et moi:"-Ne sortez pas de la maison."
Après ça, je ne me rappelle plus de rien. Seulement une peur indéfinie, bizarre.
Ce souvenir restait endormi jusqu'à Fukushima. Quelques mois après le désastre japonaise j'ai commencé a dessiner OFF. Sans savoir qu'est-ce que j'étais en train de faire, un peu comme un somnambule.
El 26 d'abril de 1986 jo tenia 10 anys i d'aquell dia recordo la imatge de ma mare escoltant la ràdio, que anunciava la tragèdia de Txernòbil. Ens va dir, a la meva germana i a mi: "-No surtiu de casa".
No recordo molt bé com van ser els següents dies, tan sols una por indefinida, estranya.
Aquesta imatge ha estat adormida fins Fukushima. Alguns mesos després del desastre japonés, sense saber massa què estava fent, com un somnàmbul, vaig començar a dibuixar el què esdevindria OFF. 
El 26 de abril de 1986 yo tenía 10 años y recuerdo a mi madre escuchando la radio, que anunciaba la tragedia de Chernóbil. Nos dijo, a mi hermana y a mi: "-No salgáis de casa".
No me acuerdo muy bien de los días siguientes, solo un miedo indefinido, extraño.
Estas imágenes quedaron dormidas hasta Fukushima. Algunos meses después del desastre japonés, sin saber muy bien lo que hacía, como un sonámbulo, empecé a dibujar lo que terminaría siendo OFF. 

Il y a plein de références d'ouvres qui m'ont accompagné pendant la réalisation de l'album: le livre d'Igor Kostin "Tchernobyl, confessions d'un reporter",  "The Road" de Cormac Mc Carthy, (toujours) les films de Miyazaky, et en plus, la musique de Trent Reznor et de Nick Cave. OFF existe, un peu aussi grâce a eux.
J'espère que ça va vous plaire.
El llibre està ple de referències d'obres que m'han acompanyat durant la realització de l'àlbum: el magnífic llibre d'Igor Kostin "Txernòbil, confessions d'un reporter", "La Carretera" de Cormac McCarthy, les pel·lícules de Miyazaky (com és habitual), i, molt especialment la música de Trent Reznor i de Nick Cave. OFF existeix, també, una mica gràcies a ells.
Espero que us agradi.
El libro está lleno de referéncias a obras que me han acompañado durante la realización del álbum: el magnífico libro de Igor Kostin "Txernóbil, confesiones de un reportero", "La carretera" de Cormac McCarthy, las películas de Miyazaky (como es habitual) y muy especialmente la música de Trent Reznor y Nick Cave. OFF existe, también, un poco gracias a ellos.
Espero que os guste.