dilluns, 23 de febrer de 2015

Conferència

Dimarts 24 de febrer a les 18:00h, faré una conferència sobre la il·lustració i l'àlbum  a l'Escola Massana de Barcelona:
Demain mardi 24 février, à 18:00h, je ferais une conférence sur l'illustration et l'album à l'Escola Massana de Barcelona:
Mañana 24 de ferbrero, a las 18:00h, haré una conferéncia sobre el álbum ilustrado en la Escola Massana de Barcelona:


dilluns, 2 de febrer de 2015

Presentació


Us esperem aquest dissabte 7 de febrer a les 12:00h, al Pati de Llibres, C/Xerric, 22, de Sant Cugat (Barcelona), per a la presentació del llibre OFF.

divendres, 2 de gener de 2015

dimecres, 12 de novembre de 2014

OFF


Publié par Le Seuil (France), OFF est peut-être mon projet le plus personnel jusqu'à ce moment-là.
Et peut-être, mon projet le plus risqué: un album qui parle du danger du nucléaire, un livre sans mots et, en plus, avec une palette des couleurs sombre.
Publicat per Le Seuil (França),OFF és, potser, el meu projecte més personal fins aquest moment. I potser també el meu projecte més arriscat: un àlbum que parla dels perills de les nuclears, un llibre sense text i a més, utilitzant una paleta de colors realment fosca.
Publicado por Le Seuil (Francia)OFF es, quizá, mi proyecto más personal hasta este momento: un álbum que habla de los peligros de las nucleares, sin texto, y utiilizando una paleta de colores muy oscura.Le 26 d'abril de 1986 j'avais 10 ans, et je me souviens de ma mére en train d'écouter la rádio, qui annonçait la tragédie de Tchernobyl. Elle nous a dit, à ma soeur et moi:"-Ne sortez pas de la maison."
Après ça, je ne me rappelle plus de rien. Seulement une peur indéfinie, bizarre.
Ce souvenir restait endormi jusqu'à Fukushima. Quelques mois après le désastre japonaise j'ai commencé a dessiner OFF. Sans savoir qu'est-ce que j'étais en train de faire, un peu comme un somnambule.
El 26 d'abril de 1986 jo tenia 10 anys i d'aquell dia recordo la imatge de ma mare escoltant la ràdio, que anunciava la tragèdia de Txernòbil. Ens va dir, a la meva germana i a mi: "-No surtiu de casa".
No recordo molt bé com van ser els següents dies, tan sols una por indefinida, estranya.
Aquesta imatge ha estat adormida fins Fukushima. Alguns mesos després del desastre japonés, sense saber massa què estava fent, com un somnàmbul, vaig començar a dibuixar el què esdevindria OFF. 
El 26 de abril de 1986 yo tenía 10 años y recuerdo a mi madre escuchando la radio, que anunciaba la tragedia de Chernóbil. Nos dijo, a mi hermana y a mi: "-No salgáis de casa".
No me acuerdo muy bien de los días siguientes, solo un miedo indefinido, extraño.
Estas imágenes quedaron dormidas hasta Fukushima. Algunos meses después del desastre japonés, sin saber muy bien lo que hacía, como un sonámbulo, empecé a dibujar lo que terminaría siendo OFF. 

Il y a plein de références d'ouvres qui m'ont accompagné pendant la réalisation de l'album: le livre d'Igor Kostin "Tchernobyl, confessions d'un reporter",  "The Road" de Cormac Mc Carthy, (toujours) les films de Miyazaky, et en plus, la musique de Trent Reznor et de Nick Cave. OFF existe, un peu aussi grâce a eux.
J'espère que ça va vous plaire.
El llibre està ple de referències d'obres que m'han acompanyat durant la realització de l'àlbum: el magnífic llibre d'Igor Kostin "Txernòbil, confessions d'un reporter", "La Carretera" de Cormac McCarthy, les pel·lícules de Miyazaky (com és habitual), i, molt especialment la música de Trent Reznor i de Nick Cave. OFF existeix, també, una mica gràcies a ells.
Espero que us agradi.
El libro está lleno de referéncias a obras que me han acompañado durante la realización del álbum: el magnífico libro de Igor Kostin "Txernóbil, confesiones de un reportero", "La carretera" de Cormac McCarthy, las películas de Miyazaky (como es habitual) y muy especialmente la música de Trent Reznor y Nick Cave. OFF existe, también, un poco gracias a ellos.
Espero que os guste.

dijous, 16 d’octubre de 2014

MINIPOPS

Nova col·lecció de llibres pop-up  amb el tàndem Meritxell Martí, i publicada per Combel editorial, (en català i en castellà).
Comencem amb la Caputxeta Vermella i Els Tres Porquets.
Nueva colección de libros pop-up con el tándem Meritxell Martí, publicado por Combel editorial (en catalán y en castellano).
Empezamos con La Caperucita Roja y Los Tres cerditos.

Nouvelle collection des livres pop-up réalisés par le duo Meritxell Martí et moi même, publiés en Catalogne et en Espagne par Combel editorial, et pour Bayard jeunesse en France.
On commence par Le Petit Chaperon Rouge et Les trois petits cochons.
Escenaris en forma de teatre pel gaudi de petits i grans.
Escenarios en forma de teatros para el disfrute de pequeños y grandes.
Des jolies scénographies pour amuser petits et grands.

Finestres ocultes en llocs insospitats.
Ventanas ocultas en lugares insospechados.
Fenêtres cachées dans lieux insoupçonnés. 

Petits escenaris que esdevenen tridimensionals gràcies a l'enginyeria de paper que jo mateix vaig desenvolupar.
Pequeños escenarios que se vuelven tridimensionales gracias a la ingeniería de papel que yo mismo desarrollé.
Petites scènes qui deviennent tridimensionnels grâce à l'ingénierie de papier que j'ai développé.
I aquí tenim la traducció al francés, publicada per Bayard Jeunesse.
Y aquí tenemos la traducción al francés, publicada por Bayard Jeunesse.
Et voilà l'édition française, publié par Bayard Jeunesse.

dimecres, 17 de setembre de 2014

Range ta chambre! (Quin caos d'habitació!)

Voilà un tout nouvel album et livre-jeu publié chez Le Seuil.
L'histoire raconte la relation d'un père et un fils à travers du désordre de la chambre de l'enfant.
Un nou àlbum i llibre-joc publicat per l'editiorial francesa Le Seuil.
La història sobre la relació d'un pare i un fill, explicada a travès de l'habitació del nen i el seu desordre.
Nuevo álbum y libro-juego publicado por la editorial francesa Le Seuil. La historia sobre la relación de un padre y su hijo a través del desorden de la habitación del niño.


Le temps avance un jour après l'autre et la chambre plonge dans le chaos. 
El temps avança un dia rera l'altre i l'habitació esdevé un caos.
El tiempo avanza día tras día y la habitación se convierte en un caos.

(Un dépliant suprise).
(Un desplegable sorpresa).


Samedi, après le jeux, père et fils deviennent plus proches, éloignés de le stress d'entre semaine.
Dissabte, després de jugar, pare i fill s'aproximen, allunyant-se de l'estrès d'entre setmana.
El sábado, después de jugar, padre e hijo se acercan, alejados del estrés de entre semana.


Je suis très content car la maison d'édition catalane Cruïlla a acheté les droits pour en faire la traduction qui va être publiée en Catalogne en septembre 2014.
Molt content que l'editorial Cruïlla hagi comprat els dret per fer-ne la traducció i publicar-lo a Catalunya, a finals de setembre de 2014.
Muy contento que la editorial Cruïlla haya comprado los derechos para hacer la traducción y publicarlo en Cataluña, que aparecerá a finales de setiembre de 2014.

divendres, 16 de maig de 2014

A la Llar del Llibre (Sabadell)

Algunes fotos de la presentació que vam fer de la col·lecció del Toni i la Tina a la Llar del Llibre de Sabadell. Amb l'autora Meritxell Martí i la Carolina Moreno, que va fer una xerrada sobre l'educació emocional dels més petitons.
Algunas fotos de la presentación que hicimos de la colección de Toni y Tina en La Llar del Llibre de Sabadell. Con la autora Meritxell Martí y Carolina Moreno, que hizo una charla sobre la educación emocional de los niños.
Quelques photos de la présentation qu'on a fait de la collection Toni i Tina à La Llar del Llibre de Sabadell (Barcelone). Avec l'auteur Meritxell Martí et Carolina Moreno, qui nous a fait une petite expo de l'éducation émotionnelle des enfants.