dijous, 16 d’abril de 2009

Indígenes

Tot i que els llibres infantils suposen el 80% de la meva producció professional, de tant en quan m'encarreguen coses tan diferents i engrescadores com aquesta. En aquest cas fou la ONG Lliga dels Drets dels Pobles qui m'encarregà el disseny i la il·lustració del cartell de la seva propera campanya, centrada en la població aborígen de l'Amazònia i que porta per lema: "Indígenes, quan la terra camina". Després de donar-hi moltes voltes, pintar-me el peu fou la solució més encertada.
Aunque los libros infantiles supongan el 80% de mi producción profesional, de tanto en cuanto me encargan cosas tan diferentes y emocionantes como esta. En este caso fué la ONG Lliga dels Drets dels Pobles quien me encargó el diseño y la ilustración del cartel de su próxima campaña, centrada en la población aborigen de la Amazonia y que lleva por título "Indígenas, cuando la tierra anda". Después de darle muchas vueltas, pintarme el pie fué la solución más acertada.
Bien que les livres infantiles supposent un 80% de ma production professionnelle, de tant en quand me chargent des choses si différentes et encourageantes comme celle-ci. Dans ce cas l'ONG Lliga dels Drets dels Pobles m'a chargé le design et l'illustration de l'affiche de sa prochaine campagne, centrée sur la population de la rivière des Amazones et qui porte par lemme : "Indigènes, quand la terre marche". Après beaucoup du travaill, me peindre le pied a été la solution la plus réussie.

La textura aquosa de la petjada i els dos colors evoquen la terra humida i la vegetació de l'Amazonia.
La textura acuosa de la huella y los dos colores evocan a la tierra húmeda y a la vegetación amazónica.
La texture aqueuse de l'empreinte et les deux couleurs évoquent la terre humide et la végétation de la rivière.

diumenge, 5 d’abril de 2009

From Bologna to Bratislava


Gràcies pels vostres comentaris. Se'ns dubte, els dies a la fira han estat extraordinaris, tan en el sentit professional com en el personal. Gràcies especialment a la Natascha i l'Ana pels bons moments i cafès, a l'Alba (felicitats!) i la Gemma de l'APIC. A la Noemí, la Glòria i el Jordi de Combel. A la Cécile i la Sophie de Milan. Aquí sobre, la primera imatge de la maqueta del llibre de pop-up's que tot just arribava a terres italianes, acabada d'imprimir-se a Àsia.
Gràcies a la OEPLI també, per sel·leccionar El camino que no iba a ninguna parte i Una nit bestial per participar a la propera Biennal de Bratislava 2010.

Gracias por vuestros comentarios. Sin duda alguna, los días en la feria de Bolonia han sido extraordinarios, tanto en el sentido profesional com en el personal. Gracias especialmente a Natascha y Ana, por esos buenos momentos, conversaciones y cafés; a Alba ('felicidades!) y Gemma de APIC. A Noemí, Gloria y Jordi de Combel. A Cécile y Sophie de Milan. Cuelgo la primera imagen de la maqueta del libro de pop-up's que justo había llegado de Asia.
Gracias también a la
OEPLI por seleccionar El camino que no iba a ninguna parte y Una nit bestial para participar en la próxima Biennal de Bratislava 2010.

Merci à tous pour vos commentaires et pour suivre ce blog avec enthusiasme! Sans doute, les jours à la foire de Bologne ont était éxtraordinaires, en ce qui concerne au professionel et au personel. Merci à Natascha, Ana, Alba (félicitations!) et Gemma d'APIC. A Noemí, Glòria et Jordi de chez Combel. A Cécile et Sophie de Chez Milan. Je vous montre la prémiere photo de la maquette du livre pop-up qui était just arrivé d'Asie.
Merci aussi à OEPLI pour séleccionner El camino que no iba a ninguna parte et Una nit bestial pour participer dans la prochaine édition de la foire de Bratislava 2010.