dijous, 16 d’octubre del 2014

MINIPOPS

Nova col·lecció de llibres pop-up  amb el tàndem Meritxell Martí, i publicada per Combel editorial, (en català i en castellà).
Comencem amb la Caputxeta Vermella i Els Tres Porquets.
Nueva colección de libros pop-up con el tándem Meritxell Martí, publicado por Combel editorial (en catalán y en castellano).
Empezamos con La Caperucita Roja y Los Tres cerditos.

Nouvelle collection des livres pop-up réalisés par le duo Meritxell Martí et moi même, publiés en Catalogne et en Espagne par Combel editorial, et pour Bayard jeunesse en France.
On commence par Le Petit Chaperon Rouge et Les trois petits cochons.
Escenaris en forma de teatre pel gaudi de petits i grans.
Escenarios en forma de teatros para el disfrute de pequeños y grandes.
Des jolies scénographies pour amuser petits et grands.

Finestres ocultes en llocs insospitats.
Ventanas ocultas en lugares insospechados.
Fenêtres cachées dans lieux insoupçonnés. 

Petits escenaris que esdevenen tridimensionals gràcies a l'enginyeria de paper que jo mateix vaig desenvolupar.
Pequeños escenarios que se vuelven tridimensionales gracias a la ingeniería de papel que yo mismo desarrollé.
Petites scènes qui deviennent tridimensionnels grâce à l'ingénierie de papier que j'ai développé.
I aquí tenim la traducció al francés, publicada per Bayard Jeunesse.
Y aquí tenemos la traducción al francés, publicada por Bayard Jeunesse.
Et voilà l'édition française, publié par Bayard Jeunesse.