dilluns, 26 de setembre del 2011

diumenge, 18 de setembre del 2011

L'Île aux 160 erreurs, le livre


Nous avons déjà notre dernier album, L'île aux 160 erreurs. Un livre-jeu qui part du jeu des 7 erreurs.
Ja tenim a les nostres mans el darrer àlbum del tàndem Martí-Salomó, L'Illa de les 160 diferències. Un llibre-joc que es basa en el joc de trobar les diferències.
Ya tenemos en nuestras manos el último album del tándem Martí-Salomó, La isla de las 160 diferencias. Un libro-juego que se basa en el juego de encontrar las diferencias.
Plus tard, on se dit: Et si on fait  un livre où à fur et à mesure qu'on passe les pages, le niveau de difficulté augmente?
Ja posats ens vam dir: i si fem un llibre que a mesura que passes pàgina, el nivell de dificultat augmenti fins a arribar a extrems demencials?
Ya puestos nos decimos: ¿y si hacemos un libro que a medida que pases de página aumente el nivel de dificultad?

On est parti de cette prémisse pour faire l'album. Alors, Martí lui a donné le ton poétique et moi l'épique.
Vam partir d'aquesta premisa per fer l'àlbum. Aleshores la Martí va donar-li el to poètic i jo l'èpic.
Partimos de esta premisa para hacer el álbum. Entonces Martí le dió el tono poético y yo el épico.
Mais ça ne suffisait pas. On voulait créer une histoire dont la séquentialité des flaps formait un jeu de pistes qui anticipait la scène du niveau suivant.
Però amb això no n'hi havia prou. Volíem crear una història on a través de la seqüencialitat de les finestres, es formés un joc de pistes que anticipés l'escenari del nivell següent.
Pero esto no era suficiente. Queríamos crear una história donde, a través de la secuencialidad de las ventanas y su secuencialidad, se formara un juego de pistas que anticipara el escenario del siguiente nivel.


En somme, on a fait une histoire visuelle qui est narration, jeu des erreurs et jeu des pistes au même temps.
En suma, hem creat una història visual que és alhora narració, joc de les diferències i joc de pistes.
En definitiva, hemos creado una historia visual que es a la vez narración, juego de las diferencias y juego de pistas.


C'était comme ça la naissance des aventures de Pam et Paul. Son voyage part d'une île dans laquelle tout est possible: pirates et chateaux, grottes et fonds océaniques, hobbits et araignées, nains, sous-marins... et une choute surprenante, comme d'abbitude dans nos livres.
Així han nascut les aventures de Pam et Paul (Estel i Pol en la versió catalana). El seu viatge parteix d'una illa on tot és possible: pirates i castells, coves i fons oceànics, hobbits i aranyes, nans, submarins... i un final sorprenent, com sempre ens agrada oferir als nostres llibres.
Así han nacido las aventuras de Pam et Paul (Paula y Pablo en la versión castellana). Su  viaje parte de una isla donde todo es posible: piratas y castillos, grutas y fondos oceánicos, hobbits y arañas, enanos, submarinos... y un final sorprendente, como siempre nos gusta ofrecer a nuestros libros.


Nous avons eu de la chance d'avoir une couple d'éditeurs qui ont compris à la pérfection l'ésprit de jeu et aventure du livre. Différents éditeurs ont voulu nous acheter le projet, mais nous avons choisi pour Sarbacane, unes des dérnieres maisons d'éditions françaises indépendants.
Avec Frédéric Lavabre et Emmanuelle Beulque on a travaillé pendat deux ans avec passion, patience, enthousiasme, énergie et l'éxigence qu'un projet de telles dimensions réquerit.
Les aventures de Pam et Paul: L'île aux 160 erreurs: Nous sommes sûrs qu'il vous plaira!
Hem tingut la sort de comptar amb una parella d'editors que han entès perfectament l'esperit de joc i aventura del llibre. Diferents editors ens van voler compar el projecte, però vam decidir-nos per la gent de Sarbacane, una de les poques editorials independents franceses.
Amb en Frédéric Lavabre i l'Emmanuelle Beulque hem treballat durant dos anys, amb passió, paciència, entusiasme, energia i l'exigència que necessitava un projecte de tal dimensió..
"Les aventures de l'Estel i el Pol: L'illa de les 160 diferències": Estem segurs que us encantarà!
Hemos tenido la suerte de contar con una pareja de editores que han entendido perfectamente el espíritu de juego y aventura del libro. Diferentes editoriales nos quisieron comprar el libro, pero nos decidimos por la gente de Sarbacane, una de las pocas editoriales francesas independientes.
Con Frédéric Lavabre y Emmanuelle Beulque hemos trabajado a lo largo de dos años con pasión, paciencia, entusiasmo, enérgia y la exigencia necesaria que necesitaba un proyecto de tal dimensión.
Las aventuras de Paula y Pablo: La isla de las 160 diferéncias ¡Estamos seguros que os encantará!

dissabte, 17 de setembre del 2011

divendres, 9 de setembre del 2011

Cover

Aquí teniu la coberta de l'àlbum L'illa de les 160 diferències! Ben aviat podreu llegir-lo i jugar-hi fins acabar amb el cap com un timbal!
Voilà la coverture de L'île aux 160 erreurs. Très tôt vous pourrez le lire et s'amuser jusqu'à la choute finale!
Aquí tenéis la cubierta de La isla de las 160 diferéncias (edición francesa). Pronto podreis leerlo y jugar con él hasta terminar con la cabeza sacando humo!

dissabte, 3 de setembre del 2011