dimecres, 17 de setembre de 2014

Range ta chambre! (Quin caos d'habitació!)

Voilà un tout nouvel album et livre-jeu publié chez Le Seuil.
L'histoire raconte la relation d'un père et un fils à travers du désordre de la chambre de l'enfant.
Un nou àlbum i llibre-joc publicat per l'editiorial francesa Le Seuil.
La història sobre la relació d'un pare i un fill, explicada a travès de l'habitació del nen i el seu desordre.
Nuevo álbum y libro-juego publicado por la editorial francesa Le Seuil. La historia sobre la relación de un padre y su hijo a través del desorden de la habitación del niño.


Le temps avance un jour après l'autre et la chambre plonge dans le chaos. 
El temps avança un dia rera l'altre i l'habitació esdevé un caos.
El tiempo avanza día tras día y la habitación se convierte en un caos.

(Un dépliant suprise).
(Un desplegable sorpresa).


Samedi, après le jeux, père et fils deviennent plus proches, éloignés de le stress d'entre semaine.
Dissabte, després de jugar, pare i fill s'aproximen, allunyant-se de l'estrès d'entre setmana.
El sábado, después de jugar, padre e hijo se acercan, alejados del estrés de entre semana.


Je suis très content car la maison d'édition catalane Cruïlla a acheté les droits pour en faire la traduction qui va être publiée en Catalogne en septembre 2014.
Molt content que l'editorial Cruïlla hagi comprat els dret per fer-ne la traducció i publicar-lo a Catalunya, a finals de setembre de 2014.
Muy contento que la editorial Cruïlla haya comprado los derechos para hacer la traducción y publicarlo en Cataluña, que aparecerá a finales de setiembre de 2014.