dimarts, 14 de febrer de 2012

Crítica

Crítica de la revista CLIJ (num 245) de la nostra Illa:
Crítica de la revista CLIJ (num 245) de nuestra Isla:
Critique du magazine CLIJ(num 245) de notre Île: